La acest capitol școala auto “AutoStar”  va propune auditorii moderne de pregătire teoretică amplasate în diferite sectoare ale capitalei. Toate auditoriile sunt confortabile, bine amenajate, dotate cu o baza tehnico-materiala necesară pentru insușirea regulamentului circulatiei rutiere, siguranței traficului rutier si construcția automobilului. Dispunem și de material didactic la disciplinele “Siguranta traficului rutier” si “Primul ajutor medical”.        

   

Cursul teoretic cuprinde următoarele disciplini:

1.     Regulamentul Circulatiei Rutiere;

2.   Bazele comportamentului in conducerea autovehiculului si siguranta traficului rutier;

3.   Constructia si exploatarea automobilului

4.   Acordarea primului ajutor;

5.    Instruirea antialcoolica si antidrog.

Cursurile se petrec in orele de dimineată, de zi, de seară și in zile de week-end atît in limba de stat cît și in limba rusă.

 

La lectiile teoretice este necesar să dicpuneți de:

1.     Regulamentul Circulatiei Rutiere – (manual);

2.   Caiet pentru conspect, pix.

3.   Chestionare de examinare

Parteneri

1