Informații privind categoriile și subcategoriile permiselor de conducere

Categoria Descrierea Vârsta minima pentru obținerea categoriei Durata de studii (luni)
AM Mopede (motorete), adică vehicule cu doua roți sau vehicule cu trei roți cu o viteză maximă constructivă de până la 45 km/h și având următoarele caracteristici:
(1) în cazul vehiculului cu două roți, un motor a cărui:
– cilindree nu depășește 50 cm/cub, în cazul unui motor cu ardere internă sau – putere nominală continuă maximă nu depășește 4 kW, în cazul unui motor electric;
(2) în cazul vehiculului cu trei roți, un motor a cărui: – cilindree nu depășește 50 cm/cub, în cazul unui motor cu aprindere prin scânteie sau – putere netă maximă nu depășește 4 kW, în cazul altor tipuri de motor cu ardere internă sau – putere nominală continuă maximă nu depășește 4 kW, în cazul unui motor electric.
14 3
A1 Motociclu cu capacitatea cilindrică a motorului de până la 125 cm/cub și o putere care nu depășește 11kW și cu raport de putere/greutate ce nu depășește 0,1kW/kg și triciclul cu o putere care nu depășește 15kW. 16 3
A2 Motociclu cu o putere care nu depășește 35kW și cu raport de putere/greutate ce nu depășește 0,2 kW/kg și care nu provine (este prefăcut) dintr-un vehicul (care a avut puterea) mai mare decât puterea sa dublă. 18 3
A Motociclu cu/sau fără ataș. Triciclu cu o putere care depășește 15 kW. 24 sau 20
având A2 nu mai puțin de doi ani
3
B1 Cuadricile motorizate (vehicule cu motor cu patru roți, a căror masă fără încărcătură nu depășește 400 kg (550 kg pentru vehiculele destinate transportului de mărfuri), neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculelor electrice și a căror putere netă maximă a motorului nu depășește 15 kW). 16 3
B Autovehicul al cărui număr de locuri pe scaune, în afara locului conducătorului, nu este mai mare de 8 locuri și a cărui masă totală maximă autorizată nu depășește 3500 kg; ansamblu format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B și o remorcă a cărei masă maximă autorizată nu depășește 750 kg; ansamblu de vehicule format dintr-un vehicul trăgător din categoria B și o remorcă a cărei masă maximă autorizată este mai mare de 750 kg, dar nu mai mare decât masa proprie a autovehiculului trăgător, iar masa totală maximă autorizată a întregului ansamblu nu depășește 3500 kg. 18 3
B la C1 Autovehicul, altul decât cel din subcategoria D1 sau categoria D, cu masa totală maximă autorizată ce depășește 3500 kg, dar nu mai mare de 7500 kg, cu un număr de locuri pe scaune nu mai mare de 8, în afara locului conducătorului; ansamblu format dintr-un autovehicul trăgător din subcategoria C1 și o remorcă a cărei masă maximă autorizată nu depășește 750 kg. 18 3
B la C Autovehicul, cu excepția celor din subcategoria D1 sau categoria D, cu masa maximă autorizată mai mare de 3500 kg, cu un număr de locuri pe scaune nu mai mare de 8, în afara locului conducătorului; ansamblu format dintr-un autovehicul trăgător din categoria C și o remorcă a cărei masă maximă autorizată nu depășește 750 kg. 21 3
BC1 Autoturisme de categoria B și autocamioane de categoria C1. (masa maximă autorizată până la 7500 kg). 18 3,5
BC Autoturisme de categoria B și autocamioane de categoria C (masa maximă autorizată mai mare de 7500 kg). 18 3,5
D1 Autovehicul destinat transportului de persoane, având mai mult de 8, dar nu mai mult de 16 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului, și lungimea maximă nu depășește 8 m; ansamblu format dintr-un autovehicul trăgător din subcategoria D1 și o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depășește 750 kg. 21 2
D Autovehicul destinat transportului de persoane, având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului; ansamblu format dintr-un autovehicul trăgător din categoria D și o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depășește 750 kg. 24 2
E Ansamblu de vehicule format dintr-un vehicul trăgător din categoria B, C, D și o remorcă sau semiremorcă. 21 1,5

* Masa maximă autorizată – masa totală a vehiculului echipat, inclusiv încărcătura, șoferul și pasagerii, indicată de către întreprinderea producătoare ca maxim admisibilă. Masa maximă autorizată a ansamblului de vehicule este suma maselor maxime autorizate ale fiecărui vehicul din care este formată garnitura auto.

10 pasi catre permis : Alegerea scolii de soferi si instructorului potrivit.

Alegerea scolii de soferi si instructorului potrivit. Alegerea scolii de soferi este un pas important in demersul dumneavoastra de obtinere »»»

Noile modificări în regulamentul rutier din Moldova

De curând, Guvernul Republicii Moldova a aprobat modificări la regulamentul rutier, iar mai multe instituţii de presă vin cu exemple »»»

Şcoala auto “AutoStar” Vă urează bun venit și Vă indeamnă să participați împreună cu noi la un start in conducerea auto !!!

Şcoala de şoferi “AutoStar” a luat fiinţă în anul 2007 şi continuă să se afle în plină dezvoltare, insistîndu-se permanent pe ridicarea  calității pregătirii conducătorilor auto la categoriile  “A, B, BC, D, E” în corespundere cu cerinţele procesului de învăţămînt,  și Vă așteaptă  la filialele noastre  amplasate în sectoarele Centru, Telecentru, Botanica din mun. Chisinău și în or. Basarabeasca.

Doriți sa obtineți permis de conducere, vreți de acum înainte să conduceți si să nu fiți conduși? Căutati o școală de soferi modernă unde puteți obține cunoștințe bune și eficiente? Şcoala auto “AutoStar” Vă oferă posibilitatea de a deveni om independent, pentru că permisul de conducere Vă deschide perspective noi in viață, iar Dumneavoastră vă aflați la un pas de a-l obține. Decizia Vă aparține.  Dacă Va-ți inscris la noi,  ați făcut o alegere corectă, deoarece scopul nostru este de a Vă oferi servicii de instruire de cea mai înaltă calitate, astfel incît să atingeți un nivel înalt de pregătire, să conduceți fară dificultăți intr-un trafic din ce in ce mai aglomerat și să puteți obține permisul de conducere.

Pînă in prezent am școlarizat multe persoane cu ale căror rezultate ne mîndrim, acestea făcînd faţă la trafic.

În cadrul şcolii  auto “AutoStar” activează instructori si profesori – specialiști în legislaţia rutieră şi în mecanică,  cu experiență bogată în domeniul instruirii, au studii tehnice superioare, posedă certificat de atestare profesională, care le acordă dreptul de a instrui, dau dovadă de profesionalism, corectitudine și atitudine individuală față de fiecare cursant în parte.

Instructorii efectuează ședințe de instruire pe automobile moderne. La fiecare ședinţă instructorul predă tema prevazută de programa școlară care privede parcurgerea unui anumit traseu.

Școala dispune de săli moderne de pregătire teoretică, dotate cu materiale didactice corespunzătoare procesului de învăţământ, și de un teren închis,  amenajat cu toate elementele necesare pentru instruirea practică, automobile de instruire moderne, cu cutie de viteză automat și mecanică, care fac parte dintr-o gamă diversificată de autovehicule ușor de manevrat.

Avantajele pe care le oferă Şcoala auto “AutoStar”:

  • Amplasarea sălilor de pregătire teoretică in diferite sectoare ale capitalei.
  • Săli de pregătire teoretică moderne, bine amenajate, dotate cu o bază tehnico-materială corespunzătoare procesului de instruire.
  • Predarea in limbile de stat și in limba rusă,  in orele de dimineață, de zi, de seară și in zile de week-end.
  • Automobile de instruire  moderne, cu cutie de viteză automat și mecanică, care fac parte dintr-o gamă diversificată de autovehicule ușor de manevrat.
  • Lecțiile de conducere se organizează in orele solicitate de către cursant.
  • Teren (poligon) amenajat cu toate elementele necesare pentru instruirea practica, amplasat in preajma Centrului de Examenare (stația terminus rut. 174), unde se și vor ține examenele la proba practică.
  • Costul combustibilului, amortizarea și deservirea tehnică a autovehiculului sunt deja incluse în prețul pentru orele practice.
  • Achitarea cursului de studii se poate efectua în rate.

Parteneri

1