Despre noi

Şcoala auto “AutoStar” Vă urează bun venit și Vă indeamnă să participați împreună cu noi la un start in conducerea auto !!!

Şcoala de şoferi “AutoStar” a luat fiinţă în anul 2007 şi continuă să se afle în plină dezvoltare, insistîndu-se permanent pe ridicarea  calității pregătirii conducătorilor auto la categoriile  “A, B, BC, D, E” în corespundere cu cerinţele procesului de învăţămînt,  și Vă așteaptă  la filialele noastre  amplasate în sectoarele Centru, Telecentru, Botanica din mun. Chisinău și în or. Basarabeasca.

Doriți sa obtineți permis de conducere, vreți de acum înainte să conduceți si să nu fiți conduși? Căutati o școală de soferi modernă unde puteți obține cunoștințe bune și eficiente? Şcoala auto “AutoStar” Vă oferă posibilitatea de a deveni om independent, pentru că permisul de conducere Vă deschide perspective noi in viață, iar Dumneavoastră vă aflați la un pas de a-l obține. Decizia Vă aparține.  Dacă Va-ți inscris la noi,  ați făcut o alegere corectă, deoarece scopul nostru este de a Vă oferi servicii de instruire de cea mai înaltă calitate, astfel incît să atingeți un nivel înalt de pregătire, să conduceți fară dificultăți intr-un trafic din ce in ce mai aglomerat și să puteți obține permisul de conducere.

Pînă in prezent am școlarizat multe persoane cu ale căror rezultate ne mîndrim, acestea făcînd faţă la trafic.

În cadrul şcolii  auto “AutoStar” activează instructori si profesori – specialiști în legislaţia rutieră şi în mecanică,  cu experiență bogată în domeniul instruirii, au studii tehnice superioare, posedă certificat de atestare profesională, care le acordă dreptul de a instrui, dau dovadă de profesionalism, corectitudine și atitudine individuală față de fiecare cursant în parte.

Instructorii efectuează ședințe de instruire pe automobile moderne. La fiecare ședinţă instructorul predă tema prevazută de programa școlară care privede parcurgerea unui anumit traseu.

Școala dispune de săli moderne de pregătire teoretică, dotate cu materiale didactice corespunzătoare procesului de învăţământ, și de un teren închis,  amenajat cu toate elementele necesare pentru instruirea practică, automobile de instruire moderne, cu cutie de viteză automat și mecanică, care fac parte dintr-o gamă diversificată de autovehicule ușor de manevrat.

Avantajele pe care le oferă Şcoala auto “AutoStar”:

  • Amplasarea sălilor de pregătire teoretică in diferite sectoare ale capitalei.
  • Săli de pregătire teoretică moderne, bine amenajate, dotate cu o bază tehnico-materială corespunzătoare procesului de instruire.
  • Predarea in limbile de stat și in limba rusă,  in orele de dimineață, de zi, de seară și in zile de week-end.
  • Automobile de instruire  moderne, cu cutie de viteză automat și mecanică, care fac parte dintr-o gamă diversificată de autovehicule ușor de manevrat.
  • Lecțiile de conducere se organizează in orele solicitate de către cursant.
  • Teren (poligon) amenajat cu toate elementele necesare pentru instruirea practica, amplasat in preajma Centrului de Examenare (stația terminus rut. 174), unde se și vor ține examenele la proba practică.
  • Costul combustibilului, amortizarea și deservirea tehnică a autovehiculului sunt deja incluse în prețul pentru orele practice.
  • Achitarea cursului de studii se poate efectua în rate.

Parteneri

1